Windows XP instaliavimas USB Windows 10 Windows 7 Windows 8


BIOS nustatymai (Del) | CD paleidimas | skirsnių kūrimas ir formatavimas

Švarus Windows XP instaliavimas

Kaip įrašyti atvaizdą į CD ar DVD diską ???
Įrašome (nekopijuojame) atvaizdą .ISO su Windows XP į diską CD-RW ar DVD-RW (šitus diskus galima perrašyti).
1. Paleidžiame programą CDBurnerXP, spaudžiame Burn ISO image - OK, lange Burn ISO Image spaudžiame Browse ir nurodome kelią iki atvaizdo su Windows XP - Burn disc.
2. Paleidžiame programą Nero, spaudžiame Backup - Burn Image to disc.

Kas yra švarus Windows XP instaliavimas - tai jau įdėto į PC instaliacinio CD/DVD disko su Windows XP rankinis paleidimas, paspaudžiant bet kokį klavišą po pranešimo Press any key pasirodymo, kompiuteriui startuojant. Tam BIOS įvedimo/išvedimo sistemoje (ji nurodo kompiuteriui, kur yra operacinė sistema, kietajame diske ar CD/DVD) padaromi pakeitimai, kurie leidžia nenaudoti seną operacinę sistemą instaliacijos paleidimui ir, galiausiai, ją visai ištrinti, atliekant visų senų skirsnių pašalinimą, naujų sukūrimą ir sukurtų skirsnių formatavimą. Šis metodas leidžia įdiegti Windows XP, turint bet kokią seną operacinę sistemą (Linux, Unix, DOS, Windows 7) ir skirtas puikiam kompiuterio darbui.

Kas yra paprastas Windows XP instaliavimas - tai Windows XP instaliacinio CD/DVD disko paleidimas iš jau įkrautos senos operacinės sistemos nėra švarus instaliavimas, nes sena operacinės sistemos versija, kuri gali būti užkrėsta virusais, valdo Windows instaliavimą ir pati tikrai negali save ištrinti. Virusai lieka, nauja versija diegiama ant senos. Čia kaip dažyti neparuošta paviršiu.

Pagrindinis skirtumas schematiškai:
 • Švarus instaliavimas: PC paleidimas - BIOS (iš CD/DVD) - Instaliavimas
 • Nešvarus instaliavimas: PC paleidimas - BIOS (iš HDD) - Operacinė sistema - CD/DVD - Instaliavimas

Dėmesio !!!
Komponentų sąrašas ir draiveriai (draiveriai ar tvarkyklės - tai specialios programos, be kurių operacinė sistema neatpažįsta elektroninių komponentų (vaizdo, garso, tinklo plokščių)) - prieš kompiuterio perinstaliavimą būtinai reikia padaryti jūsų kompiuterio mazgų aprašą (report) su Everest Home Edition programa ar kita, nes po instaliavimo gali neveikti pvz. internetas, ir nebus aišku kuriam komponentui ieškoti draiverio. Įvedame į Google paiešką "everest home edition download", lieka parsisiųsti ir instaliuoti. Jei sąrašo neturite ar padaryti nepavyksta dėl techninių kliūčių, tada po Windows instaliavimo Jums padės programa SlimDrivers (padeda nustatyti ir įdiegti draiverius) ar draiverių paieška pagal modelį.

Slaptažodžių išsaugojimas - padarome reikalingų duomenų kopijas (copy paste) į flash raktą ar DVD, nereikia pamiršti išsaugoti slaptažodžius. Tai galima padaryti Backup programų pagalbą (dėmesio - atstatant duomenis su backup programomis, galimas klaidų ir virusų paveldėjimas iš senos versijos), todėl patikimiau bus paprastai užsirašyti ar pažiūrėti Mozilla Firefox naršyklėje (atidarome Firefox - Tools - Options - Security - Saved Passwords - Show Passwords - padidiname langą), spaudžiame Alt+PrintScreen (mygtukas Prt Sc), toliau atidarome programą Paint, dabar reikia paspausti Ctrl+V ir išsaugoti .jpg formate.

Disko būsenos patikrinimas - būtina patikrinti kietojo disko būseną, nes jei diske yra blogų sektorių, tai per disko formatavimo operaciją kompiuteris gali sustoti, o po instaliavimo nestabiliai dirbti (iš bad sektorių informacija nenuskaitoma).

BIOS nustatymai nepriklauso nuo instaliuojamos OS - kad kompiuteris pasileistu iš CD ROM (kompaktas su Windows XP jau turi būti įdėtas), reikia pakeisti BIOS nustatymus (įvedimo/išvedimo sistema). BIOS nustatymai firmos Amibios (horizontalus nuorodų išdėstymas). Toliau mes parodysime, kaip pakeisti firmos Award BIOS (tokią BIOS sistemą turi dauguma stacionarių PC - vertikalus nuorodų išdėstymas) nustatymus ir perinstaliuoti Windows XP per BIOS.

BIOS nustatymai firmos Award

Paleidžiant PC, iškart po užrašo BIOS Setup - press Del pasirodymo apačioje, spaudžiame Del ar kitą mygtuką (žiūrėti kompiuterio instrukciją), greitai pamatysime Award BIOS valdymo langą (vertikalus nuorodų išdėstymas). Jei BIOS langas kitoks, tada Jūsų BIOS Amibios.
Svarbu - jei po Del ar kito (žiūrėti kompiuterio instrukciją) mygtuko paspaudimo nieko nevyksta ir Windows startuoja įprastai, tai reiškia, kad spaudžiate ne tą mygtuką arba Jūsų klaviatūra pajungta prie PC per USB ir BIOS'e išjungtas nustatymas USB Keyboard (disable). Reikia jį įjungti. Prijungiame kitą ne USB klaviatūrą, įeiname į BIOS kaip aprašyta aukščiau, nuleidžiame markerį iki Integraded Peripherals, spaudžiame Enter, nusileidžiame iki USB Keyboard, vėl Enter, parenkame Enable, toliau klaviatūroje spaudžiame F10-Y-Enter. Tik dabar galima prijungti seną klaviatūrą ir pradėti instaliavimą vėl, paleidžiant PC iš naujo ir įeinant į BIOS tolimesniam nustatymų tvarkymui.

BIOS Award (vertikalus išdėstymas)
BIOS reguliavimas
Judant rodyklėmis pažymime eilutę
Advanced BIOS Features
BIOS reguliavimas
ir Enter.
Atidarytame lange pažymime eilutę First Boot Device
keletą kartų paspaudus Page Up ar Page Down ir Enter.
BIOS reguliavimas
Dėmesio - eilutėje Second Boot Device turi būti HDD.
Atidarytame lange rodyklėmis pažymime eilutę CD ROM ir Enter
BIOS reguliavimas
Atidarytame lange spaudžiame Esc
BIOS reguliavimas
ir vėl matome pagrindinį BIOS langą.
BIOS reguliavimas
Rodyklėlių pagalbą pažymime Save and Exit Setup ir Enter arba spaudžiame F10.

Ekrane pasirodo klausimas - Ar tikrai mes norime išsaugoti pakeitimus - Save To CMOS and EXIT(Y/N)?, įrašome Y ir spaudžiame klaviatūroje Enter.
Dėmesio - po operacijos "Windows instaliavimas" reikia gražinti BIOS nustatymo First Boot Device eilutės reikšmę iš CDROM į HDD - taip pagreitinsime Windows XP įkrovimą.

Windows XP instaliavimas Windows 7 Windows 8

Prasideda Windows XP paleidimas - kada pasirodo užrašas Press any key to boot from CD spaudžiame bet kokį klavišą (any key).
Svarbu - įkraunant kompą reikia spausti bet kokį klavišą (any key) tik pirmą kartą, paskui nieko nedarome, įkrovimas vyksta pats.
Toliau pasirodo Windows Setup, apačioje Setup is loading files (Windows Setup). Paskui matome langą, kur prašoma pasirinkti iš trijų variantų:
To set up Windows XP now, press ENTER;
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R;
To quit Setup without installing Windows.

Spaudžiame Enter, pasirodo licenzija (galima ir paskaityti) ir F8.

Visų senų skirsnių pašalinimas, naujų kūrimas ir jų formatavimas

Pasirodo langas (1 pav.), parodantis esamas particijas (ar particija C). Negalima markerio pagalbą iškart pasirinkti particiją C (ji pažymėta) ir tęsti Windows XP instaliavimą - spausti Enter, parinkti formatavimo būdą (7 pav.), toliau Enter - F ir eiti prie Windows XP configuravimas, nes būtina pašalinti prieš tai visus senus skirsnius ir naujai padalinti diską. Diegiant Windows XP būtina padalinti kietąjį diską į skirsnius C ir D. Antras skirsnis D reikalingas svarbių duomenų išsaugojimui: kompiuterio tvarkyklės, sistemos atvaizdas, programų paleidimo .exe ir vartotojų failai. Tai padės gedimo atveju atstatyti Windows failus ir, kas svarbiausia, neprarasti svarbių asmeninių duomenų.
Naudosime sekančius mygtukų variantus (1 pav.):

 • išrinkti - To set up Windows XP;
 • sukurti skirsnį - To create a partition;
 • ištrinti skirsnį - To delete the selected.

Jei jūs turite tik С skirsnį (particiją), o reikia padalinti diską į du skirsnius С ir D - pažymime markeriu skirsnį С ir spaudžiame klavišą (D) su pavadinimu po To delete the selected, press D - ištrinti skirsnį,

Disko formatavimas
1 pav.
atsidaro langas, spaudžiame Enter
Disko formatavimas
2 pav.
matome sekantį langą, spaudžiame L
Disko formatavimas
3 pav.
šaliname senus skirsnius tol, kol matome langą, kuriame jau nėra skirsnių ir tik tada
spaudžiame klavišą (C) su pavadinimu po - To create a partition, press C - sukurti skirsnį,
Disko formatavimas
4 pav.
atsidaro langas, kuriame įrašome apie pusę MB kiekį (C diskas) ir patvirtiname Enter,
Disko formatavimas
5 pav.
matome langą, kuriame nuleidžiame markerį žemyn vieną eilutę, markeris turi būti ant likusios
atminties kiekio ir tokiu pat būdu sukuriame antrą skirsnį D, spaudžiame mygtuką C ir Enter.
Disko formatavimas
6 pav.
Po visų dalinimų parenkame skirsnį C ir spaudžiame Enter. Atsidaro langas, kuriame markerio pagalbą nurodome formatavimo būdą (disko skirsnio formatavimas pilnai panaikins prieš tai buvusios Windows versijos ir kitų programų failus):
Format the partition using the NTFS file system , (diskams virš 50 GB), spaudžiame Enter ir F.
Disko formatavimas
7 pav.
Nepamirškite - visi duomenys bus sunaikinti.
Prasideda formatavimas - ekrane matome Setup is formatting.

Windows XP konfiguravimas - po formatavimo prasidės Windows failų kopijavimas iš CD/DVD - apie 15-20 min. Paskui kompiuteris persikraus ir instaliavimas vyks jau gražioje grafinėje aplinkoje. Pasirodys langas Regional and Language Options, kur galėsime parinkti regioną ir kalbą, spaudžiame Details.., Add, pasirinkus kalbą OK ir Next, toliau pasirodys langas Personalize Your Software, kur įvedame savo vardą ir organizacijos pavadinimą (Home), Next, jei atsidarys langas Your Product Key, įvedame Windows XP raktą, Next, po to matysime langą Computer Name and Administrator Password, kur įvedame kompiuterio vardą ir, jei reikia, administratoriaus slaptažodį (papildomas saugumas - nebūtina), vėl Next, toliau pasirodys sekantis langas Date and Time Settings, kur nustatome regiono laiką (Time Zone), Next, kitame lange Networking Settings parenkame Typical settings, Next, atsidaro langas Workgroup or Computer Domain, kur į langelį su aktyvuotu No įrašome WORKGROUP, vėl Next, po 20-30 minučių konfiguracijos proceso kompiuteris pats persikraus.

Galutiniai nustatymai - kai kompiuteris įkraus Windows, pasirodys Display Settings dialogo langas, spaudžiame OK, toliau matome kitą langą Monitor Settings, vėl OK, sekančiame lange Welcome to Microsoft Windows, apačioje dešinėje spaudžiame žalią mygtuką Next, kitame Help protect your PC lange, pažymime Help protect my PC by turning on Automatic Updates now ir vėl žalią Next, toliau parenkame prisijungimą prie interneto No, this computer will connect directly to the internet (pagal nutylėjimą) ir Next. Pasirodo registracijos langas (pasirenkame registruotis MS iškart arba ne dabar), galima spausti Skip (Praleisti) arba Next, dabar matome langą Who will use this computer? su lentele, kur įvedame vardą Your name, vėl Next ir paskutiniame lange Thank you spaudžiame Finish.

Windows XP instaliavimas per BIOS - Windows XP neranda kietojo disko

Nauji kompiuteriai su SATA jungtimi (Windows 7, Vista) - ASUS, IBM, HP
Windows XP instaliavimas per BIOS (Windows 7, Vista pakeičiame į Windows XP):

 • Būdas 1. BIOS parametrų pakeitimas
  Reikia pakeisti BIOS programos nustatymus - SATA išjungimas - jei yra tokia galimybė (jei nėra - būdai 2 ir 3)
  ***** Pavyzdys ASUS *****
  PC įkrovimo metu spaudžiame F2 - atsidaro BIOS langas pav.1 - rodyklės pagalbą pažymime Advanced pav.2 ir Enter - matome pažymėtą IDE configuration pav.2 ir Enter - matome pažymėtą SATA Operation Mode pav.3 ir Enter - rodyklėle pažymime Compatible pav.4 ir Enter - toliau F10 - Y - OK - kompiuteris persikrauna be SATA - spaudžiame bet kokį klavišą kai atsiranda užrašas Press any key to boot from CD ir instaliuojame Windows XP;

BIOS reguliavimas Asus
pav.1
BIOS reguliavimas Asus
pav.2
BIOS reguliavimas Asus
pav.3
BIOS reguliavimas Asus
pav.4

 • Būdas 2. Floppy disc su SATA drivers
  Naudoti išorinę laikmeną - Floppy disc su SATA drivers for Windows XP - žiūrėti kompiuterio gamintojo puslapį - jei turime tvarkyklių, tai prieš Windows XP instaliavimą įdedame diskelį į floppy įrenginį ir kai instaliacijos pradžioje atsiranda ekrano apačioje užrašas F6 - install driver components, spaudžiame F6, toliau pagal instrukciją instaliuojame SATA tvarkykles ir tęsiame Windows XP instaliacija;
 • Būdas 3. SATA draiveris ir SATA integravimas su nLite
  Windows XP su SP2 ir SATA integravimas su nLite (HP, Asus - negalima atjungti SATA).
  1. Surandame ir instaliuojame nLite (turi būti instaliuotas .NET Frameworks 2.0) - įrašome į Google paiešką nLite download;
  2. Surandame SATA draiverį - surandame pagal PC modelį ir gamintoją ar pagal IDE ATA/ATAPI controllers pavadinimą: išskleidžiame dešiniu pėlės mygtukų MyComputer - Manage - Device Manager - IDE ATA/ATAPI controllers, pvz. Intel(R) 82801 HEM/HBM SATA ANCHI Controller download ir vėl į paiešką (failas turi būti .ini ar .inf, o ne .exe). Jei pas Jūs notebook'as su Intel plokšte, tai jums tiks Intel(R) 82801 HEM/HBM SATA ANCHI kontrolerio Multi SATA draiveris - parsisiųsti;
  3. Įdedam Windows XP diską į CDROM, paleidžiame nLite, žiūrėti detalų pavyzdį en ar ru, parenkame Kalbą, next, nurodome kelią iki Windows XP failų CDROM'e, OK, nurodome kelią - sukuriame tuščią katalogą, į kur kopijuosime Windows failus, nukopijuojame Windows XP failus į šitą katalogą, next, next, Task Selection lange parenkame Drivers, toliau Import, surandame SATA draiverį ( turi būti jau išskleistas, jei buvo archyvas ir pažymėti reikia visus ), start - yes, finish. (SATA INTEGRUOTAS);
  4. Vėl paleidžiame nLite, einame next, next iki lango, kur anksčiau parinkome Drivers, bet dabar spaudžiame Create Image ISO, paskui sukurti .ISO image ir išsaugoti;
  5. Paleidžiame Nero programa, įrašome .ISO failą į CD ar DVD Backup - Burn Image to disc.

Windows 7, 8, XP instaliavimas per USB (nėra CD/DVD ROM)

AAA. Flash rakto sukūrimas Windows 7, 8, XP instaliavimui per USB
Lengviausias būdas tai padaryti - programa Windows 7 USB DVD Download Tool:

 1. Jūs turite turėti kompiuteryje išsaugotą reikiamos Windows (7, 8, XP) versijos .ISO failą;
 2. Jūs turite turėti paruoštą flash raktą. Flash raktas turi būti suformatuotas - NTFS failų sistema (Windows 8, 7), FAT32 (Windows XP);
 3. Jūs turite įdeti į USB lizdą turimą flash raktą. Atidaryti flash rakto lango nereikia;
 4. Jūs turite parsisiųsti, įdiegti ir paleisti USB rakto kūrimo programą (Windows 7 USB DVD Download Tool);
Atsidaro programos langas, kur spaudžiame Browse,
surandame ir pažymime ISO failą su Windows versija, toliau spaudžiame Next
Pasirinkti ISO failą
spaudžiame USB Device, jei kursime USB raktą su Windows, kitaip DVD
Pasirinkti kūrimo objektą
reikia paruošti flash raktą, spaudžiame Erase USB Device
Flash rakto paruošimas
lieka patvirtinti, spaudžiame Yes
Flash rakto paruošimas
įstatome flash raktą, jei nėra nuorodos ir spaudžiame refresh, toliau Begin copying
jei raktas įstatytas ir matome nuorodą iki flash rakto, tada iškart spaudžiame Begin copying
Reikia nurodyti rakto vietą
prasideda flash rakto kūrimo procesas
Flash rakto kūrimas
Laukiame proceso pabaigos, uždarome langą, flash raktas sukurtas.

BBB. Dabar galime panaudoti flash raktą Windows instaliavimui per USB:

 • Naudojant POPUP Menu
  Įdedame flash raktą į veikiantį kompiuterį, jį perkrauname ir kompiuterio paleidimo metu iškart spaudžiame mygtuką popup menu iškvietimui, pav. Asus bus Esc,
  visų PC - koks mano popup menu mygtukas.
  Atsidaro popup menu langas, kur pasirenkame rodyklėle USB flash drive ir Enter, prasideda paleidimas;
 • Naudojant BIOS
  Įdedame flash raktą į veikiantį kompiuterį, jį perkrauname, įeiname į BIOS (F2 ar Del ar kitas) ir kaip parodyta instaliavimo aprašyme pakeičiame BIOS nustatymus - Boot priority order iš CDROM į USB FDD, dabar spaudžiame klaviatūroje F10 ir OK, prasideda paleidimas;
 • Naudojant POPUP Menu arba BIOS
  Toliau, priklausomai nuo diegiamos Windows OS, reikia tęsti diegimą

SATA įjungimas po proceso "Windows XP instaliavimas"

Instaliuoti SATA tvarkykles po Windows XP instaliavimo!!!
Prieš BIOS nustatymų keitimą (būdas 1 - atgal - iš Compatible į Enhanced) reikia:

 • - parsisiųsti, išskleisti archyvą ir paleisti SATA driver'į 7kim06ww Asus notebook'ams tik su Intel plokšte, kitu atveju parsisiųsti pagal gamintoją;
 • - po draiverio instaliavimo einame C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE ir du kartus spaudžiame failą Install.cmd;
 • - perkrauname kompą, spaudžiame F2, įeiname į BIOS ir keičiame Compatible į Enhanced - žiūrėti būdas 1;
 • - kompiuteris persikrauna ir išmeta langą, kad surado - Found New Hardware Wizards, parenkame No, not this time, paskui Next, vėl parenkame Install from a list or specific location (Advanced), ir toliau Next, vėl parenkame Search for the best driver in these locations - spaudžiame browse - surandame ir pažymime katalogą IMSM - kelias iki jo C:\DRIVERS\WIN\IMSM ir Next - tvarkyklė įdiegta - Finish. Kompiuteris norės persikrauti - Yes.

SATA įjungimas paspartina duomenų mainus tarp motininės plokštės ir kietojo disko