Windows 8 atkūrimas 10 7 XP


Kaip atstatyti Windows 8 su ir be atkūrimo disko.
1. Kaip atstatyti Windows 8 be disko
 • PC neįkrauna Windows 8
  • naudingiasias Windows 8 atstatymo metodas
   pradėti
  • duomenų išsaugojimas, mazgų patikra ir atstatymas
   pradėti
  • paleidimas saugiu režimu ir atstatymas
   pradėti
 • Kompiuteris neįkrauna Windows 8
  Kaip atstatyti Windows 8 be disko:
2. Kaip atstatyti Windows 8 su disku
3. Svarbu!
 • Bet jei Jūs vėliau nenorite turėti problemų su Windows 8 ar kitos informacijos atkūrimu be meistro pagalbos, įvykus sisteminiam gedimui, reikia turėti padalintą į skirsnius C ir D kietąjį diską (D skirsnyje saugosime informaciją), taip pat sistemos atstatymo diską (disc recovery). Toliau padarykime tai?
  Kaip padalinti diską į skirsnius
  po Windows 8 instaliavimo

1. Kompiuterio paleidimas saugiu režimu Safe Mode - Windows 8

PC nepasileidžia - paleidžiame kompiuterį režime Safe Mode, jei nepavyksta normaliai, kitaip sekantis žingsnis.
Po kompiuterio paleidimo iškart spaudžiame Shift+F8 (Shift laikome, o F8 periodiškai spaudžiame) iki režimų sąrašo pasirodymo (veikia ne visiems PC). Rodyklėlių pagalbą pasirenkame Safe Mode ir Enter. Atidarytame lange spaudžiame arministratoriaus ikonėlę, įvedame slaptažodį (jei reikia) - matome langą: Windows is running in safe mode.

PC vistiek nepasileidžia ir nėra disko - ką daryti

PC vistiek nepasileidžia, bet Windows 8 diskas yra - ką daryti

PC įkrauna OS, bet dirbti neįmanoma, paleidžiame PC režime Safe Mode, kai kompiuteris jau įkrovė OS ir atstatome sistemą. PC įkrautas, spaudžiame klaviatūroje WindowsLogo+R, įvedame į laukelį msconfig ir spaudžiame OK. Atsidaro langas System Configuration, kuriame spaudžiame Boot, dedame paukštelę ties Safe boot, toliau spaudžiame Apply-OK-Restart. Kompiuteris persikrauna jau režime Safe Mode. Nepamirškite, padarius sistemos atstatymą, gražįnti normalų paleidimą. Tam reikia pakartoti prieš tai aprašytus veiksmus, bet tik dabar jau nuimti paukštelę ties Safe boot.
Šis būdas nėra labai naudingas, nes OS yra įkrauta. O safe mode režimas labiau naudojamas tik kai PC neįkrauna OS. Safe mode režime kompiuteris dažniausiai pasileidžia. O kai PC pasileidžia, galima patogiau atstatyti sistema su funkcijomis Refresh arba Reset.

PC įkrauna OS - funkcijos Refresh arba Reset

Atstato Windows 8 pradinius nustatymus, funkcijos Refresh (palieka asmeninius failus ir Windows nustatymus, atstato Windows sisteminius failus, ne Windows programos bus pašalintos) arba Reset (atstato Windows į pradinę būseną, duomenų neliks). Spaudžiame klaviatūroje WindowsLogo+F, atsidaro gražus paieškos laukelis, po jo reikia pažymėti Settings ir įrašyti į paieškos laukelį refresh, lango kairėje pasirodo nuorodos Refresh funkcijai - Refresh Your PC ir Reset funkcijai - Remove everything and reinstall Windows. Toliau paspaudžiame vieną iš nuorodų, matome langą Refresh your PC arba Reset your PC, toliau spaudžiame Next, jei paprašo įdėti diską, vadinasi, kietajame diske atstatymo skirsnio (recovery partition) nėra ir reikia įdėti instaliacinį diską į PC.

Refresh:
Kompiuteris praneša pasirinkus Refresh funkciją - Ready to refresh your PC. Spaudžiame Refresh. Matome pranešimą Restarting. PC restartuoja, nieko nespaudžiame, matome Preparing to refresh your PC, po to Refreshing your PC (0-100%). PC persikrauna. Matome pranešimą Preparing, toliau Getting devices ready (0-100%) ir Getting ready. PC persikrauna. Nieko nespaudžiame, matome pranešimą Welcome.

Reset:
Kompiuteris praneša pasirinkus Reset funkciją - Do you want to fully clean your drive. Dabar reikia pasirinkti iš variantų:
1. Just remove my files (greitas);
2. Fully clean the drive (pilnas).
Pasirenkame greitą variantą ir spaudžiame mygtuką Just remove my files. Pasirodo pranešimas Ready to reset your PC, spaudžiame Reset. Matome pranešimą Restarting, toliau Configuring (0-100%). Do not turn off your computer (Neišjungti PC). PC persikrauna. Jei įdėtas Windows 8 diskas, PC parodys pranešimą Press Any key. Nieko nedarome. Pasirodo pranešimas Preparing, toliau Resetting your PC (0-100%). Teks palaukti (10-15min). PC persikraus. Nieko nespaudžiame. Vėl persikraus. Vėl nieko nespaudžiame. Patvirtiname licenziją, uždedant varnelę ir spaudžiant Accept. Įvedame kompiuterio vardą ir spaudžiame Next, matome Wireless langą, kur turi būti matomi bevielių tinklų pavadinimai. Jei tinklų nėra, spaudžiame Connect a wireless network later. Vadinasi, Windows 8 diske nebuvo WI-FI draiverio, jį reikės idiegti vėliau. Jei tinklai yra, paspaudžiame ant kiekvieno iš svetimų tinklų ir nuįmame varnelę ties Connect automatically. Tik ties savo tinklo ją paliekame. Tai padės greičiau jungtis prie savo tinklo, nes kitų nebus ieškota. Spaudžiame Connect, įvedame WI-FI slaptažodį ir vėl Connect - Use express settings. Pasirodo langas Sign in to your PC. Galima įvesti el. pašto adresą ir spausti Next arba neįvesti ir spausti Sign in without a Microsoft account - Local account, įvedame jau jūsų vardą ar kitą, bet neįvesta anksčiau kompiuterio vardą, dar slaptažodį (jį įvesime kiekvieną kartą paleidžiant PC) ir klausimą, pav. My password. Spaudžiame Finish.

2. Windows 8 atkūrimas su funkcija System Restore

Gražiname Windows 8 į būseną pagal datą, kai viskas buvo gerai.
Klaviatūroje spaudžiame mygtukus WindowsLogo+R, atsidaro langas Run, kur į tekstinį laukelį open: įrašome control ir spaudžiame OK. Atsidaro Control Panel langas, kur spaudžiame System and Security - Action Center - Recovery - Open System Restore.

Atsidaro kitas langas System Restore, kur pažymime Choose a different restore points
ir spaudžiame Next
Windows 8 atstatymas pagal datą
tada uždedame varnelę ties Show more restore points ir
pažymime atsatymo tašką, kada PC veikė gerai, vėl Next,
Windows 8 atstatymas pagal datą
spaudžiame Finish - Yes Windows 8 atstatymas pagal datą

Kompiuteris persikrauna ir pasirodo langas: Restoration Complete. Sistema atkurta - toliau reikia atlikti kompiuterio valymą, kad panaikinti visų problemų likučius. Jei atstatymas nepavyko, tada lieka tik Windows 8 instaliavimas.

Kaip padalinti kietajį diską į skirsnius po Windows 8 instaliavimo ?

Darome reikalingų failų kopijas. Atminties kiekio padidinimui būtina atlikti kietojo disko defragmentavimą. Toliau atliekame disko dalinimą - Klaviatūroje spaudžiame mygtukus WindowsLogo+R, atsidaro langas Run, kur į tekstinį laukelį open: įrašome control ir spaudžiame OK. Atsidaro Control Panel langas, kur spaudžiame System and Security - Administrative Tools - du kartus Computer Management - Disk Management lango dešinėje pažymime diską (С:), toliau, spaudžiant dešiniu pėlės klavišu, išskleidžiame kontekstinį meniu, kur pasirinkame Shrink Volume. Po nedidelės pauzės pasirodo langas, kur nurodome atminties kiekį (nedaugiau negu nurodyta) naujam skirsniui (išsamiau galima paskaityti paspaudus Shrink a Basic Volume) ir Shrink.

Kaip padalinti kietajį diską

Kaip sukurti Windows 8 sistemos atkūrimo diską ???

Disc recovery (sistemos atkūrimo diskas) - CD/DVD diskas turi būti įdėtas - klaviatūroje spaudžiame mygtukus WindowsLogo+R, atsidaro langas Run, kur į tekstinį laukelį open: įrašome control ir spaudžiame OK. Atsidaro Control Panel langas, kur pažymime System and Security - Action Center - Recovery - Create a recovery drive - Yes. Atsidaro Recovery Drive langas, uždedame varnelę ties Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive, jei akutė aktyvi ir vėl Next, kitame lange prašo pajungti USB flash raktą ar spausti nuorodą Create a system repair disc with a CD or DVD instead. Spaudžiame nuorodą, nes darysime atstatymo CD/DVD diską. Kitame Create a system repair disc lange pasirenkame optinį CD/DVD įrenginį, kur jau įdėtas CD/DVD diskas ir spaudžiame Create disc. Atstatymo diskas padės atstatyti sistemą, įvykus sisteminiam gedimui, kai kompiuteris jau neįkrauna Windows 8.

Windows 8 atstatymas su disc recovery ar Windows 8 disku

Windows 8 atstatymo schema su disc recovery ar Windows 8 install disc - kompiuteris neįkrauna Windows 8 (BIOS'e reikia parinkti 1. CD/DVD; 2. HDD - žiūrėti Windows instaliavimas): įdedame disc recovery ar Windows 8 install disc ir perkrauname PC, kai pasirodo press any key to start the computer, spaudžiame bet kokį mygtuką, pasirenkame kalbą, Next, toliau Repair your computer (šitas žingsnis aktualus tik naudojant Windows install disc), dabar pasirenkame norimą atstatymo etapą ir Next.