Kaip išvalyti Windows 7 nuo virusų

Windows 7 pagreitinimas Windows 10 Windows 8 Windows XP


Kaip pagreitinti Windows 7:


Kas yra kompiuterio valymas nuo virusų ir sisteminių šiūkšlių...
Kodėl Windows 7 lėtai dirba...

Sprendimo etapai:
 • priežasčių šalinimas - išvalymas nuo virusų;
 • pasekmių šalinimas
  • virusų pasekmių šalinimas - nereikalingų failų, programų ir registrų išvalymas (virusai vykdant savo užduotis sukūria failus ir registrų įrašus);
  • Windows 7 darbo pasekmių šalinimas - nereikalingų failų, programų ir registrų išvalymas (Windows vykdant užduotis pati sukūria laikinus failus ir registrų įrašus).

Pradedame nuo priežasčių...
Skenuojame kompiuterį - virusų ir kitų įvairiausių brūkalų valymas. įdiegti antivirusą ir įdiegti antišpioną.
Toliau pasekmės...
Jei Jums toliau kažkas neaišku ar Jūs ęsate nepatyręs vartotojas - paprastas PC išvalymas valymo programos

Kaip išvalyti Windows 7 nuo virusų

1 etapas.
Kietojo disko valymas (cleanup):
Start - All Programs - Accessories - System Tools - Disk Cleanup, parenkame diską С ir ОК


Windows 7 valymas
atliekama kalkuliacija ...
Dėmesio - jei kalkuliacija sustojo ir nieko nevyksta daugiau nei 20min., tai turbūt
yra kietojo disko blogų sektorių problema (žr. 2 etapą). Iš jų informacija nenuskaitoma, todėl
kompiuteris sustoja ir paprastai dirbant, ir naujai instaliuojant Windows
Windows 7 optimizavimas
dedame varneles ties visų pavadinimų Downloaded Programs Files, Temporary Internet Files,
Recycle Bin, Temporary Files
, toliau ОК ir Delete

2 etapas.
Kietojo disko būsenos patikrinimas ir automatinis klaidų taisymas:

 • Uždaryti visus failus ir programas.
 • Spaudžiame pėlės kairiu mygtuku Start ir Computer.
 • Computer lange pėlės dešiniu mygtuku pažymime disko pavadinimą ir kairiu Properties.
 • Properties lange pėlės kairiu mygtuku spaudžiame Tools.
 • Toliau Check Now ir Start.
Kietojo disko būsenos patikrinimas
Jei uždarytos ne visos programos, matome sekantį langą ir spaudžiame Shedule disk check - OK,
Kietojo disko būsenos patikrinimas
ir perkrauname kompiuterį.
Prasideda kietojo disko patikrinimas ir blogų sektorių regeneravimas po kompiuterio paleidimo (30-60min.).
Jei visos programos buvo sekmingai uždarytos, tada matysime kietojo disko patikrinimą be perkrovimo.

3 etapas.
Kietojo disko valymas
Start, į langelį Search programs and files įrašome C:\Windows ir Enter. Randame ir pašaliname visus failus, kurie turi pavadinime $NtUninstall ir plėtinį .log
Start, į langelį Search programs and files įrašome %temp% ir Enter. Dabar reikia pažymėti visus failus ir pašalinti.

4 etapas.
Interneto naršyklių kešo išvalymas - lėtai atsidaro interneto puslapiai...
Programinis valymas: programa CCleaner
Rankinis valymas:
Chrome - clean up a browser cache
Firefox - clean up a browser cache
Opera - clean up a browser cache,
paleidžiame Opera naršyklę, spaudžiame mygtuką Opera, kuris yra po mygtuku Open, toliau Settings - Preferences - Advanced - History, dedame varnelę ties Empty on exit ir OK. Uždarome naršyklę. Dabar naršyklės kešas bus valomas kiekvieną kartą uždarant naršyklę.

5 etapas.
Nenaudojamų Windows 7 komponentų pašalinimas
Start - Control Panel - Uninstall a program - Turn Windows features on or off, nuįmame varneles nuo nereikalingų Windows 7 komponentų,

Windows 7 komponentų pašalinimas
toliau OK. Perkrauname kompiuterį.

Dėmesio
Taip pat galima ir instaliuoti Windows 7 komponentus, bet reikės įdėti į DVD ar CD ROM Windows 7 kompaktą.

6 etapas.
Didiname Windows 7 įkrovimo greitį - sustabdome rėtai naudojamu programų paleidimą kartu su Windows.
Start, į langelį Search programs and files įrašome msconfig ir Enter, toliau Startup. Iš sąrašo atžymime rėtai naudojamų programų pavadinimus ir

Didiname Windows 7 įkrovimo greitį
toliau Apply - OK. Perkrauname kompiuterį.

7 etapas.
Pašaliname nenaudojamas programas - kuo daugiau laisvos atminties, tuo patikimiau dirba kompiuteris.
Start - Control Panel - Uninstall a program, atidarytame lange reikia pažymėti nereikalingą programą ir paspausti viršuje Uninstall,

Windows 7 valymas
toliau pagal instrukciją viską patvirtiname.
Veiksmą kartojame kiekvienai nereikalingai programai (šalinkite geriau tik žinomas).

8 etapas.
Defragmentacija - sutvarkome kietąji diską
Start - All Programs - Accessories - System Tools - Disk Defragmenter, atidarytame lange parenkame diską pav. C ir spaudžiame Defragment disc. Prasideda defragmentacijos procesas - gali užimti nuo 10min. iki 2 val.

Kietojo disko defragmentacija
Pakartoti visiems diskams.

9 etapas.
Atstatome Windows 7 sisteminius .dll failus
Start - All Programs - Accessories, dešiniu pėlės klavišu Command Prompt ir Run as administrator.

Windows 7 valymas

Toliau klaviatūra surenkame: sfc /scannow ir spaudžiame Enter. Prasidėda failų atstatymas... Galiausiai matome tokį langą:

Windows 7 valymas

10 etapas.
Programinis registrų tvarkymas
įdiegti registrų valymo programą

11 etapas.
Rankinis registrų tvarkymas
Start, įrašome į langelį Search program and files žodį regedit, toliau Enter. Atidaryto lango kairėje pusėje po du kartus spaudžiame pavadinimus:
HKEY_LOCAL_MACHINE,
SOFTWARE
,
matome programų pavadinimus ir pažymime jau neegzistuojančios programos pavadinimą, paskui paspaudus pėlės dešinį mygtuką parenkame Delete - Yes.
Vėl Start, įrašome į langelį Search program and files žodį regedit, toliau Enter. Atidaryto lango kairėje pusėje po du kartus spaudžiame pavadinimus:
HKEY_CURRENT_USER,
SOFTWARE
,
matome programų pavadinimus ir pažymime jau neegzistuojančios programos pavadinimą, paskui paspaudus pėlės dešinį mygtuką parenkame Delete - Yes.
Dėmesio
Tik jei kompiuteris pilnai atsistatė galima atlikti pakutinį - 12 etapą, kitaip gali padėti tik sistemos atkūrimas - System Restore.

12 etapas.
Pašalinami visi Windows 7 atstatymo taškai<> Po šito veiksmo sistemos atstatyti su funkcija System Restore jau nepavyks, bet to ir nereikės, jei kompiuteris atsigavo, nes atstatymo kopijos tik užima daug kietojo disko atminties 1-25GB:
Start - All Programs - Accessories - System Tools - Disk Cleanup, parenkame diska С ir ОК, vyksta kalkuliacijos procesas, atidarytame lange spaudžiame Clean up system files (antras pavyzdys - 1 etapas), parenkame diską ir OK. Dabar lango viršuje spaudžiame More Options ir antrą iš viršaus mygtuką Clean up, toliau Delete - OK - Delete Files.

Windows 7 valymas nuo virusų nedavė rezultatų - atliekame operacinės sistemos atkūrimą arba perinstaliavimą

Visi veiksmai - Windows 7 valymas ir Windows 7 optimizavimas -
turi būti vykdomi nurodytą eilės tvarką