Duomenų bazių kūrimas

Kam reikalingos duomenų bazės ???
Duomenų bazės padeda optimizuoti įmonės veiklos procesus - mažinti įmonės sąnaudas be veiklos ribojimo (darbuotojų skaičių) ir didinti našumą (duomenų apdorojimo paprastumas nepriklauso nuo duomenų kiekio augimo) be papildomų investicijų.

Duomenų bazių kūrimas

Duomenų bazių kūrimas (DBVS Excel, Access SQL) gali būti atliktas panaudojant duomenų bazių valdymo sistemas Access, MySQL, MSSQL Server su vartotojo sąsaja Access, Excel aplinkoje ar atskiru failu. Kas tai - duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) - tai aplinka, kurioje kuriama duomenų bazė.
Programinės įrangos parinkimas
Jei turite Access programą ir vartotojų skaičius nebus didelis (iki 10) - tai Access (vartotojo sąsaja ir duomenų bazė). Jei reikia aptarnauti daugiau vartotojų (10-100), tai bus reikalinga MySQL(free) DBVS, jei daugiau 100 vartotojų - MSSQL Server (Microsoft) DBVS. Vartotojo sąsaja bus Access, Excel aplinkoje ar atskiru failu. Tai priklauso nuo to, su kuo moka dirbti vartotojai ir kokių funkcijų pageidauja.
Tokių galingų duomenų bazių valdymo sistemų pagalbą turima informacija vartotojas gali visapusiškai apdoroti - suformuoti užklausas, ataskaitas, suvestines reikalingų duomenų gavimui ir kas svarbiausia, gauti informaciją realiu laiku RTOLAP (Real-Time-Online-Analytical-Processing). Nelieka monotoniškų skaičiavimų ir atsiranda galimybė lyginti įvairių laikotarpių darbo rezultatus.

Duomenų bazių kūrimas

  • verslo procesų analizė - reikalavimų išgavimas (ką turi atlikti sistema - įmonės veiklos analizė);
  • duomenų srautų analizė (kaip turi atlikti - kiekvieno darbuotojo atliekamų funkcijų analizė);
  • duomenų bazių projektavimas - duomenų bazių normalizaciją. Kai duomenų bazėje dalyvauja daugiau nei vienas informacinis objektas, galimas duomenų pasikartojimas (pertekliškumas). Kad šito išvengti ir naudojamas duomenų bazės loginės struktūros nustatymas - normalizacijos procesas. Jis leidžia žymiai padidinti duomenų bazės našumą ir išvengti projektavimo klaidų;
  • duomenų bazių programavimas - Access, MySQL, MSSQL Server;
  • duomenų bazių testavimas;
  • duomenų bazių įdiegimas.

Diegiame įvairius sprendimus, skirtus informacijos rinkimui, saugojimui bei apdorojimui, panaudojant Access, MySQL, MS SQL Server duomenų bazių valdymo sistemas.

» Skaityti daugiau: