Windows 7 atkūrimas 10 8 XP


Kaip atstatyti Windows 7 su ir be atstatymo disko.

1. Kaip atstatyti Windows 7 be disko
 • Kompiuteris neįkrauna OS
  • naudingiasias Windows 7 atstatymo metodas
   pradėti
  • duomenų išsaugojimas, mazgų patikra ir atstatymas
   pradėti
  • paleidimas saugiu režimu ir atstatymas
   pradėti
 • Kompiuteris įkrauna OS - Windows 7 atstatymas
  pradėti
2. Kaip atstatyti Windows 7 su disku
3. Svarbu!
 • Bet jei Jūs vėliau nenorite turėti problemų su Windows 7 ar kitos informacijos atkūrimu be meistro pagalbos, įvykus sisteminiam gedimui, reikia turėti padalintą į skirsnius C ir D kietąjį diską (D skirsnyje saugosime informaciją), taip pat sistemos atstatymo diską (disc recovery) ir sistemos atstatymo atvaizdą (image recovery). Toliau padarykime tai?
  Kaip padalinti diską į skirsnius
  po Windows 7 instaliavimo

1. Kompiuterio paleidimas saugiu režimu Safe Mode - Windows 7

Režimas Safe mode:

Įkrauname kompiuterį režime Safe Mode, jei nepavyksta normaliai, kitaip žiūrėti sekantį žingsnį.
Po kompiuterio paleidimo iškart spaudžiame F8 arba Esc - pasirenkame kietąjį diską - Enter - F8 (Asus) (kitaip paskaitome PC instrukciją) ir laikome iki režimų sąrašo pasirodymo. Rodyklėlių pagalbą pasirenkame Safe Mode ir Enter. Atidarytame lange spaudžiame arministratoriaus ikonėlę, įvedame slaptažodį (jei reikia) - matome langą: Windows is running in safe mode.

Režimas Safe mode ir atstatymo konsolė:

Kompiuteris nepasileido, reikia atlikti paleidimo sektoriaus atstatymą - kartojame vėl veiksmus iki režimų sąrašo pasirodymo, bet dabar jau pasirenkame Repair Your Computer ir Enter. Matome naują langą System Recovery Options, kur pasirenkame Startup Repair ir keletą kartų Next. Laukiame startup atstatymo proceso pabaigos ir perkrauname kompiuterį. Vėl kartojame PC paleidimą režime Safe Mode, spaudžiant F8, kaip buvo aprašyta.

PC vistiek nepasileidžia ir nėra disko - ką daryti

2. Windows 7 atkūrimas su funkcija System Restore

Kompiuteris pasileido - gražiname Windows 7 į būseną pagal datą, kai viskas buvo gerai: Start - All Programs - Accessories - System Tools - System Restore - next, pažymime akūtę ties Show more restore points ir reikiamo atstatymo datą, kaip parodyta,
Sistemos atstatymas
toliau vėl Next - Finish. Kompiuteris persikrauna ir pasirodo langas: Restoration Complete. Sistema atkurta - toliau reikia atlikti kompiuterio valymą, kad panaikinti visų problemų likučius. Jei atstatymas nepavyko, tada lieka tik Windows 7 instaliavimas.

Kaip padalinti kietajį diską į skirsnius po Windows 7 instaliavimo ?

Darome reikalingų failų kopijas. Atminties kiekio padidinimui būtina atlikti kietojo disko defragmentavimą. Toliau atliekame disko dalinimą - spaudžiame Start - Control Panel - System and Security - Administrative Tools - double click Computer Management - Disk Management, lango dešinėje pažymime diską (С:), toliau, spaudžiant dešiniu pėlės klavišu, išskleidžiame kontekstinį meniu, kur pasirinkame Shrink Volume. Po nedidelės pauzės pasirodo langas, kur nurodome atminties kiekį (nedaugiau negu nurodyta) naujam skirsniui (išsamiau galima paskaityti paspaudus Shrink a Basic Volume) ir Shrink.

Kaip padalinti kietajį diską

Kaip sukurti Windows 7 sistemos atkūrimo diską ???

Disc recovery (sistemos atkūrimo diskas) - CD/DVD diskas turi būti įdėtas - Start - Control Panel - Back up your computer - (kairėje lango pusėje) Create a system repair disc - Create disc. Atstatymo diskas padės atstatyti sistemą, įvykus sisteminiam gedimui, kai kompiuteris jau neįkrauna Windows 7 (bet ne viską, failus ir programas galėsime atstatyti tik su sistemos atstatymo atvaizdu).

Kaip sukurti Windows 7 sistemos atkūrimo atvaizdą ???

System image (sistemos atvaizdas) - Start - Control Panel - Back up your computer - (kairėje lango pusėje) Create a system image, pasirenkame vieta, kur išsaugosime sistemos atvaizdą (On a hard disc, On one or more DVD, On a network location). Jei jūsų diskas padalintas į skirsnius (C ir D), tai pasirenkame On a hard disc, skirsnis D, kitaip On one or more DVD, kad išsaugoti į CD/DVD, toliau Next - Start backup. Sistemos atvaizdas padės atstatyti sisteminius draiverius, programas ir kitą jūsų informaciją, kai funkcija System Restore jau negali padėti.

Windows 7 atstatymas su disc recovery ar Windows7 disku

Windows 7 atstatymo schema su disc recovery ar Windows7 install disc - kompiuteris neįkrauna Windows 7 (BIOS'e reikia parinkti 1. CD/DVD; 2. HDD - žiūrėti Windows instaliavimas): įdedame disc recovery ar Windows7 install disc ir perkrauname PC, kai pasirodo press any key to start the computer, spaudžiame bet kokį mygtuką, pasirenkame kalbą, Next, toliau Repair your computer (šitas žingsnis aktualus tik naudojant Windows install disc - šitą Repair your computer mygtuką pamatysite lange su dideliu Install mygtuku, žr. Windows 7 instaliavimą), dabar pasirenkame norimą atstatymo etapą ir Next.

Windows 7 atstatymas su system image (sistemos atvaizdu)

Windows 7 atstatymo schema su sistemos atvaizdu - kompiuteris įkrauna Windows 7 ir galima pasiekti Control Panel - spaudžiame Start - Control Panel - System and Security - Action Center - Recovery - Advanced recovery methods - Use a system image you created earlier to recover your computer, toliau pagal instrukciją - bus atstatyti draiveriai, programos ir failai, kurie buvo įdiegti sistemos atvaizdo kūrimo momentu.

Windows 7 atstatymo schema su sistemos atvaizdu - kompiuteris neįkrauna Windows 7: įjungiame PC su maitinimo mygtuku, iškart spaudžiame F8, atsidaro langas Advanced Boot Options, kur pasirenkame Repair your computer ir Enter. Toliau reikės parinkti klaviatūrą, Next, vardą ir slaptažodį (jei norėsite), OK, pasirodo meniu System Recovery Options, kur pasirenkame System Image Recovery, toliau pagal nurodymus.