Windows 10 atkūrimas 8 7 XP

Kaip atstatyti Windows 10 su ir be atkūrimo disko
 • Greitas Windows 10 atstatymas su funkcija Reset.
  Būtina atkūrimo particija (recovery partition) kietająme diske.
  Kaip_patikrinti
 • Jei atkūrimo particijos nėra, reikės naudoti instaliacinį diską, kurį dabar galima sukurti patiems.
  Reikia parsisiųsti .ISO failą tiesiai iš Microsoft svetainės.
  Kaip_ir_iš_kur
  Arba atlikti sistemos atstatymą Restore pagal datą be disko, kada viskas veikė gerai.

1. Kaip atstatyti Windows 10 be disko
 • Nėra disko ir kompiuteris neįkrauna Windows 10
  • naudingiasias Windows 10 atstatymo metodas
   pradėti
  • duomenų kopijavimas, mazgų patikra ir atstatymas
   pradėti
 • Nėra disko ir kompiuteris įkrauna Windows 10
  greitas atstatymas
2. Kaip atstatyti Windows 10 su disku
 • Yra atkūrimo sektorius (kaip patikrinti) arba diskas ir kompiuteris įkrauna Windows 10 - sistemos atstatymas
  Reset
 • Yra diskas ir kompiuteris neįkrauna Windows 10
  Windows 10 atkūrimas disko pagalbą
  pradėti
 • Viską išbanžiau
  užduoti klausimą
3. Svarbu!

Windows 10 atstatymas

Išnagrinėsime atkūrimo kombinacijas Reset ir Restore - atstatymas be disko ir su.


1. Kombinacija Reset - Windows 10 atstatymas

Kaip patikrinti ar yra kietająme diske atkūrimo particija (recovery partition). Be atkūrimo particijos kombinacijos Reset naudojimui reikalingas atkūrimo arba instaliavimo diskas. parsisiųsti
Klaviatūroje spaudžiame kartu klavišų kombinaciją WindowsLogo+X, toliau Windows PowerShell (Admin) - Yes. Atsidaro langas Administrator: Windows PowerShell. Klaviatūroje surenkame: reagentc /info ir Enter. Jūs pamatysite langą, bet svarbu, kad nurodytose vietose būtų:
status: enable, location: (nuoroda) ir recovery image index: 0,
tada atkūrimo particija (skirsnis) yra:

Atkūrimo particija (Recovery partition) yra

Jei kompiuteris įkrauna Windows 10 - kombinacija Reset (su asmeninių failų išsaugojimu arba trinti viską)
Reikia grąžinti Windows 10 pradinius nustatymus, tam pasirenkame vieną iš variantų

 • mygtuką Keep my files (palikti mano failus)
 • mygtuką Remove everything (trinti viską).

Į paieškos langelį šalia Start mygtuko įrašome reset ir klaviatūroje spaudžiame Enter.

Windows 10 atkūrimas
atsidaro langas Atnaujinimas ir saugumas, kur spaudžiame Get started, Windows 10 atkūrimas
atsidaro langas Pasirinkti veiksmą,
kur pasirenkame reikiamą variantą
kombinacijos Reset su failų išsaugojimu (Keep my files)
arba viską trinti (Remove everything),
Windows 10 atkūrimas

Po pasirinkimo gali pasirodyti pranešimas - įdėkite Windows 10 diską, vadinasi, atkūrimo particijos (recovery partition) nėra ir reikia įdėti Windows 10 instaliavimo diską (kaip jį sukurti).

Tesiam pasirinktą procesą - Keep my files arba Remove everything, žr. toliau:

1. Reset (Keep my files) - Windows 10 pradiniai nustatymai su asmeninių failų išsaugojimu:
Pasirinkus mygtuką Reset (Keep my files), kompiuteris išveda pranešimą, kai tai neužims daug laiko, jūsų aplikacijos bus ištrintos, spaudžiame Next, Viskas paruošta šito kompiuterio sistemos atkūrimui iki pradinių nustatymų. Spaudžiame Reset. Matome pranešimą Restarting.
Prepairing Windows, Don't turn off computer.
Kompiuteris persikrauna, nieko nedarome, matome Prepairing, toliau Reset your PC (0-100%).
Apie (25-30min). Kompiuteris persikrauna. Matome pranešimą Preparing, toliau Getting devices ready (0-100%) ir Getting ready. PC persikrauna. Nieko nespaudžiame, matome pranešimą Welcome.

2. Reset (Remove everything):
Kompiuteris praneša pasirinkus Reset funkciją - Do you want to fully clean your drive. Dabar reikia pasirinkti iš variantų:
1. Just remove my files (greitas);
2. Fully clean the drive (pilnas).
Pasirenkame greitą variantą ir spaudžiame mygtuką Just remove my files. Pasirodo pranešimas Ready to reset your PC, spaudžiame Reset. Matome pranešimą Restarting, toliau Configuring (0-100%). Do not turn off your computer (Neišjungti PC). PC persikrauna. Jei įdėtas Windows 10 diskas, PC parodys pranešimą Press Any key. Nieko nedarome. Pasirodo pranešimas Preparing, toliau Resetting your PC (0-100%). Teks palaukti (10-15min). PC persikraus. Nieko nespaudžiame. Vėl persikraus. Vėl nieko nespaudžiame. Patvirtiname licenziją, uždedant varnelę ir spaudžiant Accept. Įvedame kompiuterio vardą ir spaudžiame Next, matome Wireless langą, kur turi būti matomi bevielių tinklų pavadinimai. Jei tinklų nėra, spaudžiame Connect a wireless network later. Vadinasi, Windows 10 diske nebuvo WI-FI draiverio, jį reikės idiegti vėliau. Jei tinklai yra, paspaudžiame ant kiekvieno iš svetimų tinklų ir nuįmame varnelę ties Connect automatically. Tik ties savo tinklo ją paliekame. Tai padės greičiau jungtis prie savo tinklo, nes kitų nebus ieškota. Spaudžiame Connect, įvedame WI-FI slaptažodį ir vėl Connect - Use express settings. Pasirodo langas Sign in to your PC. Galima įvesti el. pašto adresą ir spausti Next arba neįvesti ir spausti Sign in without a Microsoft account - Local account, įvedame jau jūsų vardą ar kitą, bet neįvesta anksčiau kompiuterio vardą, dar slaptažodį (jį įvesime kiekvieną kartą paleidžiant PC) ir klausimą, pav. My password. Spaudžiame Finish.

2. Funkcija System Restore - Windows 10 atstatymas

Kompiuteris įkrauna Windows 10 - gražiname Windows 10 į būseną pagal datą, kai viskas buvo gerai.
Į jau žinoma paieškos langelį, šalia Start mygtuko, įrašome recovery ir Enter.

Windows 10 atstatymas
atsidaro langas Recovery, kur spaudžiame Open System Restore, Windows 10 atstatymas

atsidaro langas Recovery, spaudžiame Next,
atsidaro langas Recovery, kur pažymime atstatymo tašką pagal datą,
kada kompiuteris veikė gerai, spaudžiame Next,
atsidaro langas Recovery, spaudžiame Finish,
lieka laukti proceso pabaigos.

Kaip padalinti kietajį diską į skirsnius po Windows 10 instaliavimo

Darome reikalingų failų kopijas. Atminties kiekio padidinimui būtina atlikti kietojo disko defragmentavimą. Toliau atliekame disko dalinimą - klaviatūroje spaudžiame mygtukus WindowsLogo+X, toliau Disc Management. Atsidaro langas Disc Management. lango dešinėje pažymime diską (С:), toliau, spaudžiant dešiniu pėlės klavišu, išskleidžiame kontekstinį meniu, kur pasirinkame Shrink Volume. Po nedidelės pauzės pasirodo langas, kur nurodome atminties kiekį (nedaugiau negu nurodyta) naujam skirsniui (išsamiau galima paskaityti paspaudus Shrink a Basic Volume) ir Shrink.

Kaip padalinti kietajį diską į skirsnius
Kaip padalinti kietajį diską į skirsnius

Kaip sukurti Windows 10 sistemos atkūrimo diską

Sukurti Windows 10 atkūrimo diską (disc recovery) - CD/DVD kompaktas turi būti įdėtas - Spaudžiame klaviatūroje klavišų kombinaciją WindowsLogo+X, toliau spaudžiame paeiliui Control Panel - System and Security - Security and Maintenance - Recovery - Create a recovery drive - Yes - Next, atsidaro langas Recovery drive, kur uždedame paukštelį ties Back up system files to the recovery drive, jei neuždėtas, vėl Next, toliau pagal instrukciją...

Windows 10 atstatymas su disc recovery ar Windows 10 disku

Windows 10 atstatymo schema su disc recovery ar Windows 10 install disc - kompiuteris neįkrauna Windows 10 (BIOS'e reikia parinkti 1. CD/DVD; 2. HDD - žiūrėti Windows 10 instaliavimas): įdedame disc recovery ar Windows 10 install disc ir perkrauname PC, kai pasirodo press any key to start the computer, spaudžiame bet kokį mygtuką, pasirenkame kalbą, Next, toliau Repair your computer (šitas žingsnis aktualus tik naudojant Windows install disc), dabar pasirenkame See advanced repair options - Troubleshoot, pasirodo mygtukai Keep files ir Remove everything . Skaitome išsamiau