Kaip išvalyti Windows 10

Windows 10 pagreitinimas Windows 7 Windows 8 Windows XP


Kaip pagreitinti kompiuterį Windows įrankiais:

Jei kompiuteris jau neįkrauna Windows 10 - paleidimas režime Safe Mode, sistemos atkūrimas pagal datą.
Toliau - kompiuterio valymas:

Kas yra kompiuterio valymas nuo virusų ir sisteminių šiūkšlių...
Kodėl Windows 10 lėtai dirba...

Sprendimo etapai:
 • priežasčių šalinimas - išvalymas nuo virusų;
 • pasekmių šalinimas
  • virusų pasekmių šalinimas - nereikalingų failų, programų ir registrų išvalymas (virusai vykdant savo užduotis sukūria failus ir registrų įrašus);
  • Windows 10 darbo pasekmių šalinimas - nereikalingų failų, programų ir registrų išvalymas (Windows vykdant užduotis pati sukūria laikinus failus ir registrų įrašus).

Pradedame nuo priežasčių...
Skenuojame kompiuterį - virusų ir kitų įvairiausių brūkalų valymas. įdiegti antivirusą ir įdiegti antišpioną.
Toliau pasekmės...
Jei Jums toliau kažkas neaišku ar Jūs ęsate nepatyręs vartotojas - paprastas PC išvalymas valymo programos

Kaip išvalyti Windows 10

1 etapas. Windows 10 valymas - kietojo disko valymas:
spaudžiame Start, į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome disk cleanup ir spaudžiame Enter, matome disko skirsnio pasirinkimo langą - pasirenkame С ir spaudžiame ОК

kietojo disko valymas
vyksta kalkuliacijos procesas...
Dėmesio... Jei kalkuliacijos procesas vyksta ilgiau negu 30min., tai labai
tikėtina, kad turite blogų sektorių problemą. Iš blogų kietojo disko sektorių informacija
nenuskaitoma ir į juos neįrašoma. Tai pačio kietojo disko mechaninis gedimas (žr.. 2 etapą).
kietojo disko valymas
Reikia pažymėti: Setup Log Files, Downloaded Program Files, Temporary Internet Files,
Recycle Bin, Temporary Files
, toliau ОК ir Delete Files.
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas

2 etapas. Kaip patikrinti kietajį diską ...
Patikrinimas ir klaidų taisymas:

 • Būtinai uždarykite visus failus ir programas (langus).
 • Spaudžiame Start - File Explorer - This PC.
 • Lange This PC reikia pažymėti Local Disk(С:) ir spausti deš.pėlės klavišą, matome kontekstinį meniu, kur pasirenkame Properties.
 • Lange Properties spaudžiame Tools.
 • Toliau Check.
Kietojo disko patikrinimas ir klaidų taisymas
toliau Scan drive.
Kietojo disko patikrinimas ir klaidų taisymas
Jei blogus sektorius ištaisyti nepavyko,
regeneruojam juos programos Regenerator pagalbą.
Jei ir tai nepadeda, teks pagalvoti apie kietojo disko keitimą.
Dažniausiai, mechaninius pažeidimus programiniu būdu ištaisyti nepavyksta.

3 etapas. Windows 10 valymas - laikinų failų išvalymas
Uždaryti visus langus. Toliau - Start, į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome %temp% ir Enter. Reikia pažymėti visus failus, spaudžiame klavišų kombinaciją (Ctrl+A) ir spaudžiant klavišą (Del) ištryname.
Toliau vėl - Start, į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome C:\Windows ir Enter. Dabar reikia pažymėti ir ištrinti visus failus, turinčius pavadinime fragmentus $NtUninstall ir .log

4 etapas. Interneto naršyklių kešo (atminties) išvalymas
Interneto naršyklių kešo išvalymas - lėtai atsidaro interneto puslapiai - rankinis valymas: programa CCleaner
Naršyklė Chrome - kešo išvalymas
Naršyklė Firefox - kešo išvalymas
Naršyklė Opera - paleidžiame naršyklę, spaudžiame mygtuką Opera, kuris yra po mygtuku Open, toliau Settings - Preferences - Advanced - History, dedame varnelę ties Empty on exit ir OK. Uždarome naršyklę. Dabar naršyklės kešas bus valomas kiekvieną kartą uždarant naršyklę.

5 etapas. Nenaudojamų Windows 10 komponentų išjungimas
Nenaudojamų Windows 10 komponentų išjungimas - - jie papildomai išnaudoja kompiuterio resursus:
Start, į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome Control Panel ir spaudžiame Enter. Toliau Uninstall a program - Turn Windows features on or off, nuįmame varneles ties nenaudojamų Windows 10 komponentų,

Удаляем неиспользуемые Windows 10 компоненты
toliau OK. Perkrauname kompiuterį.

Dėmesio
Taip pat galima ir instaliuoti Windows 10 komponentus, bet reikės įdėti į DVD nuskaitymo įrenginį Windows 10 instaliacinį diską.

6 etapas. Windows 10 įkrovimo greitis - kompiuterio valymas
Didiname Windows 10 įkrovimo greitį - sustabdome rėtai naudojamų programų paleidimą kartu su Windows. Start, į langelį Search the web and Windows įrašome task manager ir spaudžiame Enter, toliau Startup. Iš sąrašo pažymime rėtai naudojamos programos pavadinimą ir spaudžiame Disable.

Didiname Windows 10 įkrovimo greitį
Perkrauname kompiuterį.

7 etapas. Pašaliname nenaudojamas programas - Windows 10 valymas
Pašaliname nenaudojamas programas - kuo daugiau laisvos atminties, tuo patikimiau dirba kompiuteris:
į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome Control Panel ir spaudžiame Enter. Toliau Uninstall a program,
atidarytame lange reikia pažymėti nereikalingą programą ir paspausti viršuje Uninstall,

Pašaliname nenaudojamas programas
toliau pagal instrukciją viską patvirtiname.
Veiksmą kartojame kiekvienai nereikalingai programai (šalinkite geriau tik žinomas).

8 etapas. Informacijos nuskaitymo gretis - disko defragmentavimas:

 • Būtinai uždarykite visus failus ir programas (langus).
 • Spaudžiame Start - File Explorer - This PC.
 • Lange This PC reikia pažymėti Local Disk(С:) ir spausti deš.pėlės klavišą, matome kontekstinį meniu, kur pasirenkame Properties.
 • Lange Properties spaudžiame Tools.
 • Toliau Optimize.
disko defragmentavimas

Atsidaro langas, kur reikia pažymėti disko skirsnį, kurį reikia defragmentuoti (turi būti fragmented ne 0%, tada reikia defragmentuoti), spaudžiame Optimize. Defragmentacijos procesas - nuo 10min. iki 2val.

disko defragmentavimas
Pakartoti visiems diskams. Galima nustatyti tvarkaraštį defragmentavimui atlikti (pav. weekly). (spausti Change settings)

9 etapas. Atstatome Windows 10 sisteminius .dll failus
Atstatome Windows 10 sisteminius .dll failus - į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome cmd, dešiniu pėlės klavišu spaudžiame Command Prompt ir kairiu pėlės klavišu Run as administrator.

Windows 10 valymas

Toliau klaviatūra surenkame: sfc /scannow ir spaudžiame Enter. Prasideda failų atstatymas... Galiausiai matome tokį langą:

Atstatome Windows 10 sisteminius .dll failus

10 etapas. Windows 10 valymas - Windows 7 optimizavimas
Dabar dar galima atlikti kompiuterio valymą (registrų tvarkymą) specialių programų pagalbą įdiegti, bet galima ir savarankiškai - 11 etapas.

11 etapas. Registrų valymas - tik patyrusiems
Pašaliname jau ištrintų ar blogai ištrintų programų registrų įrašus:
į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome regedit, matome mygtuką regedit, spaudžiame jį deš. pėlės klavišu
ir kairiu Run as administrator - Yes. Atsidaro langas, kur kairėje pusėje double click (dvigubas klikas) sekančius pavadinimus:
HKEY_LOCAL_MACHINE,
SOFTWARE
,
matome programų gamintojų pavadinimus, vėl double click ant programos gamintojo pavadinimo, toliau deš. pėlės klavišu pažymime jau ištrintos programos pavadinimą, toliau kairiu pėlės klavišu paspaudžiame Delete - Yes.

Registrų valymas

Vėl į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome regedit, matome mygtuką regedit, spaudžiame jį deš. pėlės klavišu
ir kairiu Run as administrator - Yes. Atsidaro langas, kur kairėje pusėje double click (dvigubas klikas) sekančius pavadinimus:
HKEY_CURRENT_USER,
SOFTWARE
,
matome programų gamintojų pavadinimus, vėl double click ant programos gamintojo pavadinimo, toliau deš. pėlės klavišu pažymime jau ištrintos programos pavadinimą, toliau kairiu pėlės klavišu paspaudžiame Delete - Yes.

Registrų valymas

12 etapas. Kietojo disko valymas - Windows 10 valymas
Reikia pašalinti nereikalingus atstatymo taškus (sistemos kopijas po pakeitimų) - veiksmas atlaisvina kietajį diską (1-25GB atminties). Tai darome tik jei kompiuteris veikia greitai ir patikimai, nes po atstatymo taškų naikinimo bus neįmanoma pasinaudoti atstatymo funkcija System Restore:
Start, į paieškos langelį Search the web and Windows įrašome disk cleanup ir spaudžiame Enter, matome disko skirsnio pasirinkimo langą - pasirenkame С ir spaudžiame ОК

kietojo disko valymas
vyksta kalkuliacijos procesas...
kietojo disko valymas
toliau Clean up system files.
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas
kietojo disko valymas

Windows 10 valymas nuo virusų nedavė rezultatų - atliekame operacinės sistemos atkūrimą arba perinstaliavimą

Visi veiksmai - Windows 10 valymas ir Windows 10 optimizavimas -
turi būti vykdomi nurodytą eilės tvarką